Autogestió

Pescallunes és un projecte autogestionat, és a dir, que requereix la implicació de les famílies a tots els nivells.

Durant el dia a dia, això significa que un adult de cada família ve un cop per setmana a l’espai per acompanyar els infants i formar part de l’equip amb l’educadora i un altre pamare. Aquesta figura de suport a l’educadora és la que anomenem pamares actius i són els encarregats de preparar i servir el dinar, canviar els bolquers, assistir logísticament en les activitats que es presenten diàriament i ajudar l’educadora sempre que els ho demani.

Aquesta implicació de les famílies, a part de les nombroses activitats que es fan fora d’horari de Pescallunes, fa que cada nen tingui molt de vincle amb tots els adults i es dóna una total confiança per anar o quedar-se amb qualsevol infant. Això és molt bonic i ens fa sentir com una gran família.

El dinar es prepara cada quinze dies. S’ha de cuinar per als deu infants i als tres adults. Es cuina menjar ecològic, de proximitat i de temporada. El menú no inclou ni carn, ni peix, ni làctics, ni gluten (es dóna el cas que algun infant té intolerància). Aquests menús estan desenvolupats i repartits en torns rotatius.

Ens encarreguem de la neteja de l’espai diàriament, de les reparacions del que pugui sorgir i de les millores que suggereixi l’educadora. Ens organitzem en jornades de bricolatge.

Les assemblees són l’únic espai pel debat i la presa de decisions que prenem per consens.

Fem tres tipus d’assemblees: les logístiques, les pedagògiques i les emocionals.

En les logístiques tractem els temes del dia a dia, els temes econòmics, etc. Se celebren un cop al mes i compten amb un representant de cada família. En aquest espai es decideix el tipus de menú que s’ha de fer al llarg del curs, l’organització de la neteja, si cal invertir en material, si cal demanar una subvenció, quin pressupost es dedicarà a l’assessorament, quines línies comunicatives seguirem, etc.

Les pedagògiques són el punt de trobada entre les famílies i l’educadora. Aquí cada vegada anem aprenent coses noves sobre temes particulars com ara la resolució de conflictes, l’agressivitat, el controls d’esfínters, entre d’altres. En aquest espai podem parlar sobre el que se’ns remou quan acompanyem i també duem a terme situacions de “rol playing” per agafar habilitats en situacions difícils o conflictes i així poder-los resoldre amb consciència. En definitiva, és un espai de formació tant per als pamares actius com per a la resta de famílies.

Les emocionals serveixen per poder treure les tensions que s’hagin pogut generar durant el dia a dia, ja que quan treballem i compartim la criança amb tantes persones diferents és inevitable que n’apareguin. Ens permet fer un treball col·lectiu i endur-nos eines i temes de reflexió que després ens ajuden a fer més àgils les assemblees i a poder solucionar les topades entre els adults.

De vegades, és molta feina, però és molt agraït veure com els petits en gaudeixen i també ens orgullen les relacions que s’estableixen entre les famílies.

Com que la feina no ho és tot, organitzem una sortida per estació i celebrem les festivitats típiques del calendari (castanyada, Tió de Nadal, carnestoltes, etc.) i els aniversaris dels infants. Això ens ha permès estrènyer més la relació i sentir-nos més units i estimats.

Hem generat un banc del temps per intercanviar-nos cangurs o substituir-nos els dies que som pamares actius. D’aquesta manera, tenim més disponibilitat i flexibilitat horària. Les criatures estan encantades de passar més estona amb els seus amics i amb un adult que coneixen bé i amb qui hi tenen confiança.

Aquesta és una de les part bones de ser un grup gran i variat, ja que tothom pot aportar els seus coneixements i entre tots arribem a la quasi total autogestió.

 

AUTOGESTIÓN

Pescallunes es un proyecto auto-gestionado, eso significa implicación de las familias a todos los niveles.
En el día a día eso significa que un adulto de cada familia viene un día por semana al espacio para acompañar l@s niñ@s y hacer equipo con la educadora, y otro pamadre. Eso lo llamamos ser activ@s. Porque aunque la observación en un ambiente relajado sea prioritaria, siempre hay 1001 cosas por hacer: preparar y servir la comida, cambiar pañales, acompañar los conflictos que surgen, ayudar cuando se nos pide, estar presente siempre, con calma pero con 10 ojos pendientes de todo y tod@s. Esto hace que cada niñ@ tenga mucho vínculo con tod@s l@s adult@s y que haya total confianza para ir y quedarse con cualquiera de ell@s, esto es muy bonito y nos hace sentir como una gran familia.
También preparamos la comida para tod@s cada 15 días. Es comida ecológica, de temporada y de proximidad, el menú es sin carne, ni pescado, ni gluten, ni lácteos. Así cuidamos las intolerancias de algun@s niñ@s y facilitamos el calendario rotativo de las comidas.
Nos encargamos de la limpieza del espacio, de las reparaciones y de las mejoras. Hacemos jornadas de bricolaje para construir el carro con el que hacemos las salidas, colgar estanterías, arreglar la sala de psico-motricidad, o lo que sea que haga falta.

Las asambleas son el lugar de debate y toma de decisión por consenso.
Hacemos 3 tipos de asambleas. Logísticas para los temas del día a día, económicos, etc. Estas se desarrollan con 1 representante de cada familia. Permiten decidir el tipo de menú que se hará a lo largo del año, cómo nos organizamos para la limpieza, si hacemos una inversión en un carro nuevo para llevar los niños, si pedimos una subvención, cuanto presupuesto dedicamos al asesoramiento, cómo  nos comunicamos de cara a fuera, etc.
Las pedagógicas son el encuentro entre familias y educadora, permiten aprender sobre temas particulares como la resolución de conflictos, agresividad, control de esfínteres, hablar de lo que se nos remueve al acompañar, hacer rol-playing para coger soltura en situaciones difíciles o conflictos. Es un espacio de formación para l@s activ@s y las familias.
Las emocionales sirven para poder sacar las tensiones que se puedan generar al trabajar y compartir con tanta gente diferente. Nos permite hacer un trabajo colectivo y llevarnos herramientas y temas de reflexión para agilizar las asambleas y solucionar tensiones entre adultos.

A veces es mucho trabajo pero es muy agradecido ver como l@s peques lo disfrutan y las relaciones que se generan entre nosotr@s.

Como el curro no lo es todo, también organizamos una salida por estación con todas las familias y celebramos varios eventos en conjunto (castañada, Tió, carnestoltes, cumpleaños, etc.). Eso nos ha permitido estrechar relaciones, sentirnos muy unidos y querernos todos mucho, sintiendo que cada un@ es imprescindible y que se echa de menos cuando no está.
Hemos generado un banco del tiempo para intercambiar canguros o sustituirnos los días de activ@s y poder tener así mayor disponibilidad y flexibilidad teniendo la seguridad que nuestr@s hij@s están con gente conocida, querida y además, disfrutando con algún@ amig@ suy@.

Es lo bueno de ser un grupo grande y variado, tod@s pueden aportar su conocimiento y entre tod@s llegamos casi a la auto-gestión total, delegamos lo mínimo.

 

 

 

Anuncios